CILESI ELITARE

Ndermjet bashkepunimit te tre organizmave ky projekt ofton cilesi shume te larte ne mesimdhenie, keshillim dhe mentorim.
Keto trajnime ofrohen falas per te gjithe pjesmarresit e interesuar, ju mund ta ndiqni trajnimin ne kohen dhe momentin kur keni mundesi dhe kohe.

Rinia Aktive 2022

RRETH PROJEKTIT

Projekti Rinia Aktive eshte nje projekt shume dimensional i fokusuar ne 4 programet e TEYC2022 perkatesisht ne programet: 1.Rinia Zhvillon kapacitete, 2.Rinia dhe pjesemarrja, 3.Rinia dhe diversiteti por dhe programi, 4.Rinia eshte evropiane. I gjithe projekti zbatohet ne Tirane dhe kryesisht per Bashkine Tirane ne kuader te TEYC2022. Ky projekt eshte nje laborator i vertete ku po ndikon drejte per se drejti tek te gjithe pjesmarresit fizik por edhe online. Ne po realizojme nje revolucion kulturoro-shoqerore ndermjet ketij projekti disa mujor. Dy hallkat kryesore te projektit jane rritja e kapaciteteve te pjesmarreseve ndermjet menyrave me te zhvilluara te trajnimit dhe praktikave per tu bere motorri i zhvillimit në nivel individual dhe në komunitet por edhe motivimi, kurajimi, keshillimi, mentorimi dhe ndihmesa e tyre per te kontribuar ne hapat kokret ne nje pjesmarrje aktive ndermjet krijimit te organizatave te shoqerise civile por edhe bizneseve. Ne vleresojme se përfshirja aktive e të rinjve në planifikim, vendimmarrje dhe përpjekjet për të rritur mirëqenien lokale përbëjnë themelet e progresit shoqëror. Ky projekt synon drejt per se drejti të ndihmojë të rinjtë në rrugëtimin e tyre drejt arritjeve personale kryesisht përmes zhvillimit të kapaciteteve.

trajnimet jane online

TRAJNIME

TRAJNIMI 1

"Si të hapësh në mënyrë të sukseshme një organizatë ose një biznes"

100 % online. Mund ta ndiqni kurdohere qe keni mundesi. 100 % falas. Ky projekt është i Financuar nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.

TRAJNIMI 2

"Si të menaxhosh në mënyrë të suksesshme një institucion"

100 % online. Mund ta ndiqni kurdohere qe keni mundesi. 100 % falas. Ky projekt është i Financuar nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.

TRAJNIMI 3

"Teknikat kryesore për të zhvilluar oratorinë si kushti kryesor për të qënë i suksesshëm në drejtim"

100 % online. Mund ta ndiqni kurdohere qe keni mundesi. 100 % falas. Ky projekt është i Financuar nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.

TRAJNIMI 4

"Si të hartosh shkresat zyrtare
në një institucion"

100 % online. Mund ta ndiqni kurdohere qe keni mundesi. 100 % falas. Ky projekt është i Financuar nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.